Privacy policy

Privacy - disclaimer

Geen enkele informatie van Limeparts N.V. mag, onder welke vorm ook, verspreid worden aan een leverancier die soortgelijke producten maakt als Limeparts N.V..

Deze website is eigendom van Limeparts N.V. GZ-Zone 8. Oosterring 21 B-3600 Genk
T. +32 (0) 89 62 09 11.
F. +32 (0) 89 61 36 88.
E. info@limeparts.be

Alle rechten voorbehouden. Deze site en haar inhoud zijn integraal de exclusieve eigendom van Limeparts N.V. GZ-Zone 8. Oosterring 21 B-3600 Genk, België

Deze site en haar inhoud worden beschermd door het recht opde intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay out, logo’s, ,...) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek. Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze site dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van Limeparts

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten Toestemming tot hetgebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Privacy

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
  • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert

Deze informatie wordt gebruikt om u later te contacteren voor marketingdoeleinden.

De informatie zal niet doorgegeven worden aan andere organisaties.

Bij een bezoek aan de Limeparts website kunt u ons informatie doorsturen over uzelf of uw bedrijf, zoals uw naam en adres, die we nodig kunnen hebben om met u contact op te nemen, een bestelling te verwerken of te gebruiken in een enquête.

Als u ervoor kiest om ons deze informatie te verstrekken, dan mag u erop vertrouwen dat Limeparts deze gegevens zonder uw toestemming nietdoelbewust zal verspreiden of verkopen aan iemand buiten de Limeparts organisatie.

Limeparts treedt op als data controller voor deze gegevens.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen eneventuele onjuiste gegevens te laten verbeteren.

U hebt ook het recht om u kosteloos en op verzoek teverzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Google Analytics

Deze website kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangebodendoor Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door hetcookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in deVerenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze websitegeeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Eencookie is een klein tekstbestand dat verstuurd wordt vanaf een website enlokaal opgeslagen wordt op de harde schijf van de bezoeker. In uw browser kuntu een instelling selecteren die een boodschap weergeeft voor een website stuurteen cookie op uw computer. U kunt dan zelf kiezen om de cookie te aanvaarden ofte blokkeren. U kunt er ook voor kiezen om alle cookies te blokkeren. Aangeziener verschillende browser bestaan die allemaal op verschillende manieren werken,kijkt u best in het menu Help om de instelling van uw browser te vinden. Als ukiest voor het blokkeren van alle cookies kunt u nog een bezoek aan deLimeparts website brengen, maar u zal dan elke keer als u terugkomt uw landmoeten selecteren. Een van de redenen waarom we hebben gekozen voor het gebruikvan cookies is voor het opslaan van informatie over de taal selectie u maaktede eerste keer dat u een bezoek aan de Limeparts website bracht. Op deze manierwordt voorkomen dat u een taal moet kiezen elke keer dat u onze websitebezoekt. Wij gebruiken cookies om uw bezoek te vergemakkelijken.